• Świeże wasabi vs nowotwory

Wasabi vs nowotwory

Istnieje coraz więcej dowodów na to, jak ITC występujące w wasabi, działają przeciwko komórkom nowotworowym. Izotiocyjaniany działają hamująco na enzymy, które powodują, że związki przed rakotwórcze zmieniają się w rakotwórcze (enzymy fazy I). Wykazano również, że 6-MITC blokuje cykl komórkowy komórek rakowych (Hashimoto, 2004) i wpływa na wytwarzanie białka w komórkach nowotworowych (Hou, 2000).

Przerzuty, krytyczny etap rozprzestrzeniania się nowotworu poza lokalną lokalizację, mogą zostać zablokowane przez ITC, w szczególności 6-MITC. Fuke i jej współpracownicy (1997, 2000, 2006) oraz Manesh i Kuttan (2003) wykazali, że 6-MITC w wasabi tłumiło rozsiewanie pewnych komórek nowotworowych.

W wielu przypadkach okazało się, że ITC z wasabi powodują apoptozę lub śmierć komórek nowotworowych. Wykazano to w komórkach białaczkowych (Nakamura, 2001, Fimognari, 2004), komórkach raka sutka (Nomura, 2005), raku płuc (Kuang i Chen, 2004), raku jelita grubego (Lund, 2001) i komórki nowotworowe innych typów (Watanabe, 2003, Fimognari, 2005).

Ważnym punktem jest to, że ITC są skuteczne przeciwko komórkom nowotworowym, ale nie szkodzą zdrowym komórkom. Nie stwierdzono żadnych skutków ubocznych!

Musk i współpracownicy (1993, 1995) wykazali, że izotiocyjaniany allilowe (AITC), inne ITC, były selektywnie toksyczne wobec komórek nowotworowych jelita grubego. Nakamura i współpracownicy (2001) stwierdzili w przypadku białaczki, że ITC z wasabi hamują wzrost komórek białaczkowych, ale nie hamują normalnych komórek.

We wrześniu 2014 r. inne badania wykazały i donoszą o tym, że unikatowy składnik czynny 6-MITC w wasabi zabijał komórki raka płuc. Raport został opublikowany w European Journal of Medicinal Chemistry. Autorzy przyznali, że unikalna naturalna substancja chemiczna występująca tylko w prawdziwym, świeżym wasabi (Wasabia japonica) jest biologicznie ważna dla ludzkiego zdrowia i zabija komórki raka płuc.