• Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego wasabi-farm.eu należącego do Wasabi Farm Poland Gospodarstwo rodzinne ul. Słoneczna 5B 26-630 Jedlnia Letnisko.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:

 

DEFINICJE

 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 5. Regulamin – niniejszy dokument;
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;
 7. Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 8. Sprzedawca – Wasabi Farm Poland ul. Słoneczna 5B 26-630 Jedlnia Letnisko.
 9. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 11. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie. Klient zobowiązany jest w szczególności do: 

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, 
  w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie 
  w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

ZAKUPY W http://wasabi-farm.eu/

 1. Wasabi Farm Poland prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej http://wasabi-farm.eu/
 2. Usługi oferowane przez http://wasabi-farm.eu/ dostępne są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwość realizacji zamówienia jest określana na podstawie deklarowanego miejsca dostawy.
 3. Z oferty http://wasabi-farm.eu/ mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.
 4. Minimalna wartość zamówienia wynosi 20,00 zł lub więcej z dostawa na obszarze całego kraju.
 5. Ceny towarów oraz koszty dostawy widoczne na stronie internetowej http://wasabi-farm.eu/ są cenami wyrażonymi w złotych polskich. Wasabi Farm Poland jest gospodarstwem rolniczym nie będący podatnikiem vat. Nabywca wystawia na swoje potrzeby wewnętrzny dowód zakupu. Wasabi farm Poland jest rodzinnym gospodarstwem rolnym i nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.
 6. http://wasabi-farm.eu/ może organizować Klientom okazjonalne konkursy i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 7. http://wasabi-farm.eu/ może dołączać do zamówień darmowe próbki towarów oraz materiały promocyjne. 

 

Dostawa

 1. Termin realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy i odbywa się za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej.
 2. Dostępne terminy dostaw określone są każdorazowo w procesie akceptacji zamówienia.
 3. Dostawy realizowane, za pośrednictwem firmy kurierskiej, odbywają się wyłącznie w dni robocze w godzinach 8.00-17.00
 4. Dostawa przez firmę kurierską do deklarowanego przez Klienta miejsca jest najpóźniej piątego dnia roboczego od momentu oddania zamówienia do realizacji przez http://wasabi-farm.eu/
 5. Dostawca firmy kurierskiej może wydać przesyłkę osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta.
 6. W przypadku dostawy realizowanej przez firmę kurierską W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, pracownik firmy kurierskiej pozostawi awizo i  podejmie dodatkowe dwie próby dostarczenia przesyłki w kolejnych dniach roboczych, po czym zostanie ona odesłana do http://wasabi-farm.eu/
 7. http://wasabi-farm.eu/ nie realizuje zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy.
 8. http://wasabi-farm.eu/ zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostawy.
 9. http://wasabi-farm.eu/ nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.
 10. http://wasabi-farm.eu/ zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
 • Istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta.
 • Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.
 • Zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych.

 

 1. http://wasabi-farm.eu/ nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie zamówienia do rąk własnych Klienta.
 2. Wasabi Farm Poland nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta.
 3. http://wasabi-farm.eu/ spróbuje wysłać przesyłkę ponownie po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie zamówienia. W takim wypadku Klient musi liczyć się z poniesieniem dodatkowej opłaty za powtórną wysyłkę.
 4. Odpowiedzialność za działania pracownika firmy kurierskiej przy doręczeniu przez niego zamówienia Klientowi ponosi firma kurierska.

 

Koszty dostawy:

 1. Koszt dostawy określony jest każdorazowo w procesie składania zamówienia i jest zależny od wagi zamówienia, miejsca oraz formy dostawy. W zależności od deklarowanego miejsca dostawa może być wykonana za pośrednictwem firmy kurierskiej działającej na zlecenie http://wasabi-farm.eu/
 2. W przypadku zamówień realizowanych przez dostawców http://wasabi-farm.eu/ koszt dostawy zależy od wartości i wagi zamówienia:
 • przy wartości zamówienia równej lub wyższej 300,00 zł i do 10kg koszt dostawy wynosi 0,00 zł
 • przy wartości zamówienia poniżej 300zł i o wadze do 10kg koszt dostawy wynosi 19 zł
 • Przy większej wadze niż 10kg opłata będzie ustalana indywidualnie , o czym klient zostanie powiadomiony. 
 1. http://wasabi-farm.eu/ zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczenia ilościowego w zakupie niektórych towarów oraz uzależnienia ich od wartości zamówienia Klienta.

 

ZAMÓWIENIE KLIENTA

 1. Zamówienie składa się telefonicznie lub poprzez pocztę email.
 2. Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. wysłanym, na wskazany przez Klienta, e-mail. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia
 3. Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w swoim zamówieniu informując o tym fakcie obsługę sklepu telefonicznie pod 506-162-662, 600-897-846 lub mailowo: sklep@wasabi-farm.eu w każdym momencie do czasu otrzymania drogą mailową powiadomienia o statusie "zrealizowano" na adres podany podczas procesu składania zamówienia mówiącego o przekazaniu zamówienia kurierowi.
 4. Klient ma możliwość anulowania zamówieniu informując o tym fakcie obsługę sklepu telefonicznie pod numerami 506-162-662, 600-897-846 lub mailowo: sklep@wasabi-farm.eu w każdym momencie do czasu otrzymania drogą mailową powiadomienia o statusie "zrealizowano" na adres podany podczas procesu składania zamówienia mówiącego o przekazaniu zamówienia kurierowi..

 

PŁATNOŚCI

 1. Klient http://wasabi-farm.eu/ dokonuje płatności za zakupy w sposób określony na stronie internetowej Sklepu w procesie akceptacji zamówienia. Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:
 2. Zamówienia realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej:

-pobranie - gotówką przy odbiorze
-płatność zwykłym przelewem na rachunek bankowy

 

Wasabi Farm Poland

Janusz Bluma

Ul. Słoneczna 5B

26-630 Jedlnia-Letnisko

Nr konta bankowego: 37 1050 1793 1000 0092 4710 0614

 

 1. http://wasabi-farm.eu/ nie ponosi odpowiedzialności za przelewy dokonywane na rzecz, a wykonane na numer rachunku nie będący własnością Wasabi Farm Poland

 

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. http://wasabi-farm.eu/ jako sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia do Klienta sprzedawanych Towarów wolnych od wad.

Reklamacje i zwroty przyjmujemy w następującym przypadku:

 - Przesłane produkty rolne są w stanie nie nadającym się do spożycia ze względu na zepsucie.

 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować mailowo sklep@wasabi-farm.eu lub na adres: Wasabi Farm Poland ul. Słoneczna 5 B 26-630  Jedlnia Letnisko
 2. http://wasabi-farm.eu/ zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji Klient korzystający z usług http://wasabi-farm.eu/ ma obowiązek podawania prawidłowych informacji. http://wasabi-farm.eu/ nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w takim przypadku .
 1. http://wasabi-farm.eu/ nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.
 2. W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta, lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, http://wasabi-farm.eu/ dokona pełnego zwrotu wpłaconej kwoty na konto z którego z którego dokonano płatności. Klientowi nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tym związane.
 3. Zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm.) klient zobowiązany jest do nie dostarczania danych o charakterze bezprawnym.
 1. http://wasabi-farm.eu/ zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie http://wasabi-farm.eu/
 2.  Zastrzeżenia prawne
 3. Wszelkie prawa do Strony http://wasabi-farm.eu/ , w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.
 4. Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.
 5. Z elementów Strony można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. Zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późniejszymi zmianami).
 6. Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Wasabi Farm Poland, Janusz Bluma, kopiowanie, modyfikowanie w jakiejkolwiek sposób Strony w całości lub w części.

 

UTRWALENIE, ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE TEKSTU UMOWY

 1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej http://wasabi-farm.eu/news/n/67/Regulamin w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.